Merkezi Abonelik

  • Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
  • Tapunuzun fotokopisi
  • Elektrik, su, ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birinin fotokopisi.
  • Binanızda doğalgaza geçmek için % 51 lik apartman yönetimi kararı bulunması
  • Apartman yönetim kararı, sekiz ve sekizden fazla daireli binalarda, noter onaylı karar defterindeki yönetim kurulu kararıdır. (Sekizden az daireli binalarda ise, kat maliklerinin imzalı dilekçesidir.)
  • Tercih ettiğiniz ısınma şekli; ("merkezi" ya da "bireysel") apartman kararınızda belirtilmiş olmalıdır.

Ayrıca
  • Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.
  • Apartman yönetiminin vekaletname verdiği üçüncü bir şahıs ile de abonelik işlemleri yapılabilmektedir.