Abonelik İşlemleri

  • %51 oy çokluğu ile merkezi yada bireysel sistem tercihi yapılarak doğalgaza geçiş kararı alınarak  SürmeliGaz’ a başvuru yapılacak.
  • Merkezi sistem tercih edilmişse; binadaki tüm daire ve işyerlerine ait ayrı ayrı abonelik bedelleri,
  • Bireysel sistem tercih edilmişse; gaz kullanmak istenen daireye ait abonelik bedeli, tapu fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopi ile SürmeliGaz tarafından abonelik işlemi yapılacaktır.
  • Eğer binada doğalgaz kullanılıyor ve ısıtma sistem şekli değiştirlecekse % 100 karar alınması gerekmektedir.