Yatırım Bilgileri

 SürmeliGaz

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2006 0 6636 0 0 12394 0 5536 1777 0 0 26344
 2007 0 0 0 0 647 0 680 1302 0 0 2629
 2008 0 0 0 0 5628 0 1800 2845 0 0 10273
 2009 0 0 0 0 0 0 20 1153 0 204 1377
 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 2012 0 0 0 0 0 0 4061 114 0 0 4175
 2013 0 0 0 0 971 0 699 494 0 -72 2092
 2014 0 0 0 0 1547 0 991 258 0 3 2798
 2015 0 0 0 0 0 0 1472 4487 0 0 5959
 Toplam 0 6636 0 0 21187 0 15258 12431 0 135 55647
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
 0 0 0 0
 0 1603 832 2435
 33285 31828 100931 166043
 3387 8653 31810 43851
 7557 4080 22754 34391
 3191 2521 28816 34528
 4519 2615 20585 27719
 6112 9614 55648 71374
 4154 5979 49444 59578
 4021 2367 49315 55703
 1335 5126 28341 34801
 4960 633 7321 12914
 72521 75020 395796 543337
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
 0 0 0
 44 610 654
 3482 28781 32263
 2400 21932 24332
 925 20744 21669
 1309 13541 14850
 1784 14739 16523
 2042 38511 40553
 2665 36024 38689
 2513 29911 32424
 2588 16885 19473
 527 3270 3797
 20279 224949 245228
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 3090
 224650
 70811
 66333
 50756
 44242
 111927
 102442
 90219
 57071
 22670
 844211

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004 0 0 0 0 0
 2005 0 0 0 0 0
 2006 4 6 1 0 0
 2007 0 1 0 1 0
 2008 1 1 0 2 0
 2009 0 1 1 1 0
 2010 0 0 0 0 0
 2011 0 0 0 1 0
 2012 0 2 0 3 0
 2013 0 4 0 2 0
 2014 0 2 0 0 0
 2015 0 0 0 1 0
Toplam 5 17 2 11 0
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 7 0 7 21 0 0 36
 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 7
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 0 1 0 0 10 0 14 34 0 1 60
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 61 113 43 217
 6 7 1 14
 5 12 1 18
 7 11 7 25
 5 11 7 23
 4 22 7 33
 14 11 8 33
 8 11 14 33
 6 8 13 27
 7 4 14 25
 123 210 115 448
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
 0 0 0 0 0 0
 0 0 61 4 0 65
 0 0 2208 133 0 2341
 0 0 1545 103 0 1648
 0 0 1503 20 0 1523
 790 0 173 24 0 987
 1063 43 0 0 0 1106
 2598 64 0 0 0 2662
 2129 114 0 0 0 2243
 2012 55 0 0 0 2067
 1162 75 0 0 0 1237
 201 15 0 0 0 216
 9955 366 5490 284 0 16095

*: yüksek basınç

 Yozgat

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006  2060   2733  1539 273   6605
 2007     647  443
   1090
 2008       1655 2785   4440
 2009

 20 75

 95
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012      
    0
 2013     
 653
   653
 2014    
  51 192
  253
 2015    
   3507   3507
 Toplam 0 2060 0 0 3380 0 4361 6832 0 0 16633
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
   832 832
 12719 12175 35373 60267
 1434 2485 11431 15350
 5427 1908 9941 17276
 2086 1381 13241 16707
 1255 950 5997 8202
 756 1242 10943 12941
 382 1303 11003 12688
 1465 519 7504 9488
 158 1532 3589 5778
 364 633 3400 4397
 26046 24127 113253 163426
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
 44 136 180
 2839 10272 13111
 1397 8843 10241
 349 5968 6317
 1008 6313 7321
 1028 3626 4654
 1466 8279 9745
 1056 8973 10028
 1078 5773 6852
 1476 2416 3892
 408 885 1293
 12149 61485 73634
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 1012
 79983
 26680
 28034
 24124
 12856
 22686
 22716
 16993
 9413
 9197
 253694

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006 1 3   
 2007    1 
 2008    2 
 2009  1  1 
 2010     
 2011    1 
 2012     
 2013  1   
 2014  1   
 2015    1 
Toplam 1 6 0 6 0
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
       0
           0
     3  2 10   15
           0
           0
        1   1
           0
           0
           0
           0
           0
        1   1
 0 0 0 0 3 0 2 12 0 0 17
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
    0
 32 59 20 111
 1 3
 4
 3 6  9
 6 8 5 19
 2 7 5 14
  3  3
 2 2 3 7
 2 2 1 5
  3 3 6
 4 4 8 16
 52 97 45194
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
   15 4   19
   793 100   893
   715 71   786
   400 14  414
 321  108 19  446
 282 31    313
 541 44    585
 518 36    554
 410 22    432
 145 46    191
 52 12    64
 2269 191 2029 208  4697

 Sorgun

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006  2592   8840
 2076 1160

 14667


  
   0
 2008      

   0
 2009


 1078
 204 1282
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012       24 6   30
 2013     971
  478  -72 1377
 2014     4  54 41
 3 101
 2015    
      0
 Toplam 0 2592 0 0 9814 0 2154 2763 0 135 17457
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
  1603  1603
 7741 8711 43212 59664

 1947 11574 13521
   5244 5344
  164 8535 8699
 1383 887 4973 7242
 3073 3961 21696 28730
 2926 1558 13183 17667
 268 286 18419 18972
  947 11546 12493
  
 0
 15390 20063 138482 173935
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
  474 474
 278 12509 12787
 265 7806 8070
 235 6965 7200
 44 3414 3458
 123 3443 3566
 15 16344 16359
 593 10162 10754
 467 10279 10746
 466 6385 6851

 111 111
 2487 77891 80378
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 2077
 87118
 21591
 12545
 13439
 10808
 45089
 28451
 31096
 19445
 111
 271771

2013 yılında Karayolları çalışması nedeniyle 71,7m 2" + 377,7 m 4" olmak üzere toplam 449,4m hat iptal edilmiştir. Yerine 4" 454m hat tesis edilmiştir.

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006 1 2   
 2007     
 2008   1  
 2009     
 2010     
 2011  1   
 2012  2  2 
 2013    1 
 2014     
 2015     
Toplam 15 1 3 0
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
       0
           0
  1   2  2 8   13
           0
           0
       1   1 2
        2   2
     1      1
           0
           0
        2   2
           0
 0 1 0 0 3 0 3 12 0 1 20
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
    0
 16 27 18 61
  
 0
    0
    0
 1 1  2
 2 8 3 13
 6 5 3 14
  2 8 10
  1 3 4
    0
 25 44 35 104
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
   46    46
   1072 18   1090
   506 9   515
   528   528
 232  17 3  252
 278 2    280
 1107 1    1108
 625 10    635
 765 13
   778
 443 17    460
 1     1
 3451 43 2169 30 0 5693

 Yerköy

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006  1984   821  1921 345   5072
 2007        1279   1279
 2008      

   0
 2009

 0
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012       11    11
 2013     
 
   0
 2014     1543  886 25
  2454
 2015    
      0
 Toplam 0 1984 0 0 2364 0 2818 1648 0 0 8815
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
    0
 7140 6955 18842 32937

 525 894 1419
  1099 3302 4401
  274 3395 3669
 344 463 2794 3601

 790 8791 9581
 20 500 5704 6224
 1398 1021 6732 9151
 111 360 2797 3268
   100 100
 9013 11987 53351 74351
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
   0
 365 5600 5965
 373 2233 2606
 88 3474 3562
 126 2174 2300
 460 4165 4625
 162 3986 4148
 473 5216 5689
 299 4925 5224
 189 1681 1870
 85 239 324
 2619 33693 36312
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 0
 43974
 5303
 7963
 5969
 8226
 13729
 11924
 14375
 7592
 424
 119479

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006 1 1 1  
 2007     
 2008     
 2009     
 2010     
 2011     
 2012     
 2013     
 2014  1   
 2015     
Toplam 12 1 00
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
       0
           0
     2  3 3   8
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
       2 1   3
           0
 0 0 0 0 2 0 5 4 0 0 11
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
    0
 12 23 5 40
  1
 1
    0
   2 2
 1 1 1 3
  1 3 4
 1 1  2
 4 6 2 12
 2 1 2 5
    0
 20 34 15 69
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
       0
   325 15   340
   200 12   212
   219 1  220
 128  49 1  178
 252 5    257
 297 5    302
 308 61    369
 276 6    282
 119 2    121
 4 2    6
 1384 81 793 29 0 2287

 Boğazlıyan

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006           0
 2007       
   0
 2008     5628  145 60   5833
 2009

 0
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012      
    0
 2013     
 
   0
 2014    
  

  0
 2015    
  1472 980   2452
 Toplam 0 0 0 0 5628 0 1617 1040 0 0 8285
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
    0
    0
 5111658 3846 6015
 21301073 4065 7268
 885 703 2821 4409
 1537 316 3612 5465
 1882 2845 10469 15196
  959 10087 11046
 167 185 8881 9233
  695 5161 5856
 4596  2608 7204
 11707 8433 51550 71691
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
   0
   0

 1471 1471
 130 3922 4052
 19 11241143
 26 2120 2146
 143 6790 6933
 229 5404 5633
 467 4240 4707
 221 2826 3048

 1636 1636
 1235 29532 30768
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 0
 0
 7486
 17153
 5552
 7610
 22129
 16679
 13940
 8904
 11292
 110743

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006     
 2007     
 2008 1 1   
 2009     
 2010     
 2011     
 2012     
 2013     
 2014     
 2015     
Toplam 1 1 0 00
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
       0
           0
           0
           0
     2  2 3   7
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 7
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
    0
    0
 2 2
 4
 2 6 1 9
 1 3  4
 1 2  3
 1 8 1 10
  1 1 2
   2 2
  1 2 3
 3  6 9
 10 23 13 46
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
       0
       0
   30    30
   331 5  336
 79   1  80
 187 1    188
 464 7    471
 384 3    387
 292 13    305
 204 5    209
 121     121
 1731 29 361 6  2127

 Çiçekdağı

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006           0
 2007       
   0 
 2008      

   0
 2009

 0
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012      
    0
 2013     
 
   0
 2014    
  

  0
 2015    
      0
 Toplam 00 0 0 0 00000 0
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
    0
 4723 3987 2172 10883
  639 1835 2474
 

 0
 221  491 712
   2148 2148
 401 776 1656 2833
 106 50 4532 4688
 336  4495 4831
 1066 1592 4830 7488
   647 647
 6853 7044 22805 36703
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
   0
  155 155

 1368 1368
 122 332 454
 112 415 527
 56 9901046

 20952095
 277 40324308

 21362136
 155 32793434

 5959
 721 1486215583
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 0
 11038
 3842
 454
 1239
 3194
 4928
 8996
 6967
 10922
 706
 52285

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006     
 2007     
 2008     
 2009     
 2010     
 2011     
 2012     
 2013     
 2014     
 2015     
Toplam 00 0 00
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
       0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
    0
  4  4
  
 0
    0
    0
    0
 1 2  3
    0
 1   1
 2 2 3 7
    0
 4 8 315
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
       0
   9    9
   84    84
   20   20
 21  1   22
 34 1    35
 127     127
 171 2    173
 124     124
 232 3    235
 4     4
 713 6 114 0 0 883

 Köseli

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006           0
 2007       
   0
 2008      

   0
 2009

 0
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012      
    0
 2013     
 202   22
 2014    
  

  0
 2015    
      0
 Toplam 00 0 0 0 020200 22
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
    0
 962  1331 2293


  0
 
101 101
   333 333
   10621062


 2010 2010
  972 1910 2882
 387 357 2469 3213
 


  0
  
 0
 1349 1329 9215 11893
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
   0
  244 244

 130 130
  8484
  101101

 394394

 10171017

 956956
48 16331618

 207207


0
 48 47674815
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 0
 2537
 130
 185
 434
 1456
 3027
 3838
 4916
 207
 0
 16731

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006     
 2007     
 2008     
 2009     
 2010     
 2011     
 2012     
 2013  1   
 2014     
 2015     
Toplam 01 0 00
 Çelik Vanalar
 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2" Toplam 
   
       0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           0
           1
           0
           0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pe Vanalar
 Q125Q110 Q63 Toplam 
    0
    0
 1   1
  
 0
    0
    0
   1 1
    0
    0
 1 1 1 3
 2   2
    0
 4 1 27
 Servis Kutuları
 S700 S701 S2200 S2250 S200Toplam 
       0
       0
   9    9
   8    8
   5   5
 9     9
 30     30
 62     62
 65     65
 99     99
 13     13
      0
 278 0 22 0 0 300

 Osb - Saray

Çelik Hatlar
 Yıllar 16"12" *10" *8" 8" *6" 6" 4" 3" 2"  Toplam
 2004           0
 2005           0
 2006           0
 2007       23723  260
 2008      

   0
 2009

 0
 2010      

   0
 2011 
 
  

   0
 2012      4026 108  4134
 2013     
 2514   39
 2014    
  

  0
 2015    
      0
 Toplam 00 0 0 0 04288145004433
 Pe Hatlar
 Q125 Q110 Q63 Toplam
    0
    0
    0
14421400 2230 5072
 

 0
    0
    0


 83 83
 720 637 3026 4383


 816 816
 
 418 418
   566 566
 2162 2037 7139 11338
 Servis Hatları
 Q32 Q20 Toplam
   0
   0
   0
36581446
 
 0
   0
92
 92
256
 256
381283 1321
154924 1078
8091 172
34340 374
 1019 2719 3738
 Genel Hat
 Toplamı(m)
 0
 0
 0
 5778
 0
 0
 92
 339
 9838
 1933
 590
 940
 19509

 İstasyonlar
 Yıllar RMS/ABR RMS/B RMS/C ÖLÇME 
 2004      
 2005      
 2006 1    
 2007  1   
 2008