• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

Endüstriyel Müşteriler

Endüstriyel MüşterilerTaşıma Hizmetleri
Sevkiyat Kontrol Merkezi ile Haberleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar
1- Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin 7. Madde Faturalandırmaya Esas Doğal Gaz Satış Miktarı hükmü gereği; 300 mbar ve üzerinde doğal gaz kullanan müşterilerin ölçüm sistemlerinde otomatik hacim düzelticisinin bulunması zorunludur.
2- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 66. Maddesi Haberleşme Sistemleri hükmü çerçevesinde; Serbest tüketiciler, dağıtım şirketinin talebi halinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme imkânlarını dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Tesis edilen bu sistemlerin işletimi dağıtım şirketinin tasarrufunda olup tüm bakım ve onarım masrafları serbest tüketiciler tarafından karşılanır.
3- 2013 yılı serbest tüketici olma sınırına ilişkin Kararın Madde 7 – a hükmü gereği Tedarikçiden gaz almak isteyen 300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin, bedeli kendilerine ait olmak üzere sistemlerine otomatik hacim düzeltici (korrektör) tesis etmesi zorunludur.
4- Doğalgazın Tedarikçiden satın alınmak istenilmesi durumunda; SÜRMELİGAZ’a yazılı başvuruda bulunularak mevcut sayaçlar ile ilgili teknik bilgi alınır.
5- Ölçüm sistemi SÜRMELİGAZ’ın Elektronik Hacim Düzelticisi teknik şartnamesine uygun tesis edilir ve SÜRMELİGAZ’ın sevkiyat kontrol sistemine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde uzaktan okuma sistemine uygun hale getirilir.
6- SÜRMELİGAZ tarafından Otomatik Hacim Düzelticisi bağlantılarının ve haberleşme sistemi ile ilgili gerekli kontrollerin yapılması ve problem olmadığının tespiti neticesinde Otomatik Hacim Düzelticisinin devreye alınarak sevkiyat/SCADA kontrol sistemi ile haberleşme bağlantısı sağlanır.
7- Haberleşme sistemine bağlantısı yapılan müşterilerimizin kullanıcı bilgileri yazılı olarak teyit edildikten sonra internet üzerinden uzaktan takip sistemine giriş için kullanıcı adı ve şifre tahsis edilir.
8- Tedarikçi ve/veya Serbest Tüketici; tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre ile SÜRMELİGAZ kurumsal web adresi üzerinden sisteme giriş yaparak kendi sayaçlarına ait anlık, günlük ve aylık olarak tüketimleri, günlük ortalama basınç, sıcaklık ve düzeltme katsayısı değerlerini görebilir.
9- SÜRMELİGAZ’ın, Elektronik Hacim Düzelticisi teknik şartnamesine ve SÜRMELİGAZ’ın sevkiyat kontrol sistemine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde uzaktan okuma sistemine uygun hale getirilmemesi halinde tedarikçisini seçme hakkını kullanılamaz.
10- İlk gaz verilişte Otomatik Hacim Düzelticisi takması zorunlu olan müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar gaz arzı sağlanmaz.
11- SÜRMELİGAZ’ın talebi ile Otomatik Hacim Düzelticisi takması zorunlu müşterilere verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterilerin gaz arzı durdurulur.