• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

Haberleşme Sistemi Şartnamesi

Haberleşme Sistemi ŞartnamesiSerbest Tüketici Müşterilerin Merkezi SCADA Sistemine Bağlanabilmesi için
HABERLEŞME SİSTEMİ ŞARTNAMESİ
Serbest Tüketici Müşterilerimizin tesislerinde bulunan sayaçların; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 65. Maddesi (Sevkiyat Kontrol Merkezi) hükmü çerçevesinde kurulmuş olan, MERKEZİ SCADA SİSTEMİ ile haberleşmelerinin temini için Müşteri İstasyonlarına kurulacak Haberleşme Ünitelerinin özellikleri aşağıda belirtilen şartlara uygun olmak zorundadır.
• RTU cihazında, aşağıda belirtilen sinyallerin taşınabilmesi en az 6 DI (dijital input), en az 2 AI (Analog input), en az 2 adet kuru kontak çıkış (output) bulunmalıdır. Tüm dijital girişlerin durumları merkezden izlenebildiği gibi RTU cihazı üzerinde de lokal olarak izlenebilmelidir.
• RTU cihazı, enerji durumunu, tesis edilecek GSM/GPRS modemin bağlantı durumunu, merkeze bağlı olup olmadığını ve haberleşme durumunu dijital olarak gösterebilmelidir.
• RTU merkezle çift yönlü (server veya client) haberleşebilmelidir. Merkezi sunucu tanımlaması (IP-port) için iki farklı tanımlama yapılabilmelidir. Birinci tanımlama ana kontrol merkezi ikincisi felaket kurtarma merkezi parametreleri için kullanılacaktır.
• RTU cihazının içinde panoda mevcut bulunan 48 saatlik bataryadan bağımsız olarak dâhili yedek güç ünitesi bulunmalıdır. Bu yedek güç ünitesi şarj edilebilir yapıda olmalıdır. Bu güç ünitesi RTU’nun GPRS üzerinden merkeze bilgi verebilmesini sağlayacak güçte olmalıdır.
• Sanayi müşteri istasyonlarında korrektör cihazları bulunmaktadır. RTU’lar sahada mevcut bulunan korrektör cihazlarından (Vicor, Actaris, Itron, Elster, Dresser, Rflo, Elcor, Minielcor) veri alabilmelidir. Korrektör cihazının değiştirilmesinin öngörülmesi halinde değişiklik teklifi SÜRMELİGAZ’a iletilecektir.
• RTU cihazı Atex sertifikasına sahip olmalıdır.
• RTU cihazının ana gövdesi metal olmalıdır.
• RTU cihazı farklı korrektörlerle haberleşebilmek için RS232, RS485 ve optik portlara sahip olmalıdır. Optik port, korrektörlerin ihtiva ettiği optik portun standartlarını desteklemelidir.
• Bazı istasyonlarda hem ana hatta hem yedek hat üzerinde korrektör bulunmaktadır. Sunulacak çözümde minimum maliyet esastır. Bu amaçla aynı anda aktif olmayan hatların korrektörleri tek bir RTU cihazı ile okunabilmelidir. Bu işlem sahada hiçbir müdahale gerektirmemeli, hangi korrektörün okunacağı uzak merkezden seçilebilmelidir. Yukarıda sayılan tüm korrektör markaları için bu özellik mevcut olmalıdır.
• Dâhili veya harici anten kullanılabilmelidir.
• İstasyonlarda kurulacak olan Haberleşme Sistemi, SÜRMELİGAZ Merkezi Scada Sistemi ile uyumlu olmalıdır.

Müşteri İstasyonlarından Sevkiyat Kontrol Merkezine Gönderilecek Veriler
Korrektör cihazından alınacak anlık ve kayıtlı veriler,
1. Hat Filtre Durumu, (Geçirgen/Tıkalı),
2. Hat Filtre Durumu, (Geçirgen/Tıkalı),
1. Hat Regülatör Emniyet Vanası Durumu, (Kurulu/Atık),
2. Hat Regülatör Emniyet Vanası Durumu, (Kurulu/Atık),
Gaz Kabin Kapısı, (Açık/Kapalı),
220Vac Enerji Beslemesi, (Var/Yok),
RTU cihazı ile ilgili alarmlar, Haberleşme, Hafıza Dolu,
Gaz Giriş Basınç Değeri,
Gaz Çıkış Basınç Değeri,

İSTASYON HARİCİ SAYAÇLAR
Müşteri İstasyonu ile doğal gaz kullanan Serbest Tüketici Müşterilerin istasyonlarındaki sayaçlar ile aynı müşterinin, aynı tesiste bulunan diğer sayaçlarının da (21 mbar körüklü G4 sayaç olsa dahi) SCADA sistemine entegre edilmesi gerekmektedir. Eğer sayaçlar 21 mbar ise sadece (çevresel şartlara karşı IP65 koruma sınıfına sahip ve darbe dayanımlı) pano içinde RTU takılması yeterlidir. Eğer sayaçlar 300 mbar ve üzeri basınçta ise yukarıdaki şartlara haiz RTU ile birlikte korrektör takılması da gerekmektedir. RTU ve Korrektör aynı pano içerisinde olmalı, korrektör veya RTU arızalarında birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilmeli ve pano SÜRMELİGAZ tarafından onaylanan korrektörlerin montajına uygun olmalıdır.

Haberleşme Sisteminin Müşteri Tarafından Tesis Edilmesi
Haberleşme Sistemlerinin Müşteri tarafından yaptırılması halinde, aşağıda belirtilen şartlara riayet edilmesi gerekmektedir.
• Sistemi kuracak firmanın benzer Haberleşme Sistemlerini kurmuş olması, referansları olması, SÜRMELİGAZ tarafından onaylanmış olması,
• Yukarıda özellikleri belirtilen cihaz ve ekipmanların temini,
• SÜRMELİGAZ nezaretinde montajı,
• Kullanılacak tüm ekipmanların, sertifika, dokümantasyon ve kataloglarının SÜRMELİGAZ’a verilmesi,
• Statik IP’ li SIM kartların temini,
• Merkezi SCADA Sistemine entegrasyon için arayüz gerekmesi halinde temini,
• Sistemin devre dışı kalması halinde, 24 saat içerisinde müdahale garantisi,
• Sistemin kurulması esnasında veya daha sonra sistemde oluşacak patlama, parlama gibi durumlardan Müşteri mesul olacaktır.